Αθηρωμάτωση

Η αθηρωματική πλάκα σχηματίζεται από την συμπλοκή εναπόθεση κυττάρων και εξωκυττάριων ουσιών στον έσω αγγειακό χιτώνα. Αποτελεί το παθολογοανατομικό υπόστρωμα της αθηρωματικής στεφανιαίας νόσου. Οι πρώιμες βλάβες χαρακτηρίζονται από τη διήθηση αφρωδών κυττάρων, δηλαδή μακροφάγων κυττάρων που περιέχουν προϊόντα οξείδωσης λιπιδίων και εστέρες χοληστερόλης. Οι βλάβες αυτές προοδευτικά διηθούνται από λεία μυικά κύτταρα, τα μικροφάγα οργανώνονται σε στιβάδες, εναποτίθεται συνδετικός ιστός και μικροσταγονίδια λιπιδίων στον εκωκυττάριο χώρο, δημιουργώντας το αθήρωμα. Η εξέλιξή τους επιταχύνεται από συνυπάρχουσες καταστάσεις όπως, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία και κάπνισμα. Οι αθηρωματικές αλλοιώσεις των αγγείων, είναι ένα συστηματικό φαινόμενο, προοδευτικής εγκατάστασης και αφορά όλο το αγγειακό δίκτυο, (στεφανιαίες, εγκεφαλικές ,νεφρικές αρτηρίες, αγγεία κάτω άκρων), με αποτέλεσμα την σταδιακή στένωση των αγγείων, αλλά και την αιφνίδια απόφραξη, με επικίνδυνα για την ζωή του ασθενούς επεισόδια, (π.χ.οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Συνεπώς, πρωταρχική σημασία στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων είναι η αντιμετώπιση και εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα.