Εμφύτευση απινιδωτή

 

Ειδικές συσκευές, εμφυτευμένες στο υποδόριο της υποκλειδίου με δυνατότητα καταγραφής, μέσω ειδικών ηλεκτροδίων της εγγενούς καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας και με άμεση δυνατότητα σωτήριας παρέμβασης και διακοπής απειλητικών καρδιακών αρρυθμιών, μέσω ηλεκτρικής εκφόρτισης. Η δευτερογενής και πρωτογενής πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθειες ή συγγενείς ανωμαλίες βασίζεται στην εμφύτευση των απινιδωτών.