Βηματοδότης

 

Τοποθέτηση, με τοπική (συνηθέστερα) αναισθησία ειδικής συσκευής που υποκαθιστά το πάσχων σύστημα καρδιακής βηματοδότησης, κάτωθεν του δέρματος στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα. Μέσω του συνδυασμού μπαταρίας λιθίου και ειδικών ηλεκτροδίων, που εμφυτεύονται σε ειδικές θέσεις, εξασφαλίζεται η ρυθμική ηλεκτρική διέγερση κόλπων/κοιλιών και επακόλουθα η φυσιολογική συστολική λειτουργία του μυοκαρδίου.