Δεξιός καθετηριασμός

 

Ασφαλέστερη επεμβατική μέθοδος, εισαγωγής καθετήρων μέσω της φλεβικής κυκλοφορίας, (προσπέλαση μηριαίας φλέβας), με δυνατότητα καταγραφής πιέσεων, λήψης αίματος και προσδοιορισμό κορεσμού αίματος σε οξυγόνο, των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και της πνευμονικής κυκλοφορίας, συνηθέστερα σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες ή πνευμονική υπέρταση.