Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι διαγνωστική τεχνική που αποσκοπεί στην μελέτη των καρδιακών αρρυθμιών, (διερεύνηση της εστίας προέλευσης, του μηχανισμού γένεσης και της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης των αρρυθμιών). Αρχικά, είχε στόχο τη διερεύνηση του συστήματος αγωγής, επεκτάθηκε στην λειτουργία του φλεβόκομβου, στην διαλεύκανση της παθογένειας των υπερκοιλιακών αρρυθμιών και τέλος έδωσε λύσεις στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του αιφνίδιου καρδιαγγειακού θανάτου. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, (διαγνωστική ή θεραπευτική) αφορά στην εισαγωγή κατάλληλα διαμορφωμένων καθετήρων-ηλεκτροδίων, μέσω του φλεβικού ή του αρτηριακού συστήματος σε συγκεκριμένες θέσεις των δεξιών και αριστερών κολπικών ή κοιλιακών διαμερισμάτων της καρδιάς. Καθοδηγούνται ακτινοσκοπικά και τοποθετούνται σε ειδικές θέσεις του ενδοκαρδίου.

Το ενδοκαρδιακό άκρο τους βηματοδοτεί ή/και καταγράφει δυναμικά, ενώ το εξωκαρδιακό άκρο τους, συνδέεται με ειδική συσκευή ανάλυσης των σημάτων που λαμβάνει το ενδοκαρδιακό άκρο του καθετήρα. Ακολουθεί ειδικό πρωτόκολλο μελέτης, ώστε να δοθούν απαντήσεις στην υπό εξέταση αρρυθμία του ασθενούς.