Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια(ΑΕΕ) αποτελούν την τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου, μετά τα καρδιακά νοσήματα και τις κακοήθειες. Το 70-80% των ΑΕΕ, είναι ισχαιμικού τύπου, λόγω αθηροθρόμβωσης μικρών ή μεγάλων αγγείων του ΚΝΣ και αγγειακής θρομβοεμβολής. Τα υπόλοιπά 20-30% είναι αιμορραγικής αιτιολογίας. Η απόφραξη των καρωτίδων, αποτελεί βασική αιτία των ΑΕΕ, οφείλεται συχνότερα σε αθηρωματική προσβολή των αγγείων και σπανιότερα σε διαχωρισμό/μετακτινική στένωση ή φλεγμονώδη προσβολή, πχ αγγειίτιδα Takayasu.


Συμπτώματα:
οφθαλμική ή εγκεφαλική ισχαιμία, παροδική ή εμμένουσα ισχαμία, (μερική/ολική απώλεια όρασης, ημιανοψία, πυραμιδική συνδρομή, αφασία, συγκοπή)

Διάγνωση: ιστορικό, κλινική εξέταση, απεικονιστικός έλεγχος

Θεραπεία: θρομβόλυση σε οξύ ΑΕΕ, (βάση ενδείξεων), αντιαιμοπεταλιακή ή αντιπηκτική αγωγή (ισχαιμικά ΑΕΕ), στατίνη, τροποποίηση παραγόντων κινδύνου, (υπερταση, διαβήτης, κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία),  επεμβατική θεραπεία, (χειρουργική ενδαρτηρεκτομή, διαδερμική αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent)