Αρρυθμίες

 

Πρόκειται για ποικίλες διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, που έχουν προέλευση τους κόλπους ή τις κοιλίες. Διακρίνονται σε τάχυαρρυθμίες και βράδυαρρυθμίες. Η σωστή αναγνώριση, διαφοροδιάγνωση και θεραπεία έχουν μεγάλη σημασία, καθώς η πρόγνωσή τους ποικίλλει, από τις πλέον καλοήθεις που δεν χρήζουν καμίας αγωγής, μέχρι τις κακοήθεις, που θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του ασθενούς. Είναι αποτέλεσμα διαταραχής της παραγωγής ή/και της αγωγής των ηλεκτρικών ερεθισμάτων.


Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τον θεράποντα καρδιολόγο είναι:

 • Είδος αρρυθμίας
 • Συμπτωματολογία ασθενούς
 • Υποκείμενη δομική νόσος μυοκαρδίου
 • Πρόγνωση αρρυθμίας
 • Χρήζει θεραπευτικής αγωγής
 • Χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης από ειδικό αρρυθμιολόγο

Κοιλιακές αρρυθμίες:

 1. Έκτακτες κοιλιακές συστολές
 2. Κοιλιακή ταχυκαρδία, μονόμορφη, μή εμμένουσα
 3. Κοιλιακή ταχυκαρδία, μονόμορφη, εμμένουσα
 4. Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία
 5. Ηλεκτρική θύελλα
 6. Κοιλιακός πτερυγισμός
 7. Κοιλιακή μαρμαρυγή

Υπερκοιλιακές αρρυθμίες:

 1. Έκτακτες κολπικές συστολές
 2. Φλεβοκομβική ταχυκαρδία/βραδυκαρδία
 3. Ταχυκαρδίες επανεισόδου
 4. Κολπικός πτερυγισμός
 5. Κολπική μαρμαρυγή
 6. Διαταραχές φλεβοκομβοκολπικής αγωγής
 7. Διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής

Η ιατρική επιστήμη έχει κάνει μεγάλη πρόοδο όσων αφορά την αντιμετώπιση των αρρυθμιών, αφ΄ενός φαρμακευτικά αφ΄ετέρου επεμβατικά. Η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών, βάση των κατευθυντηρίων οδηγιών, με κύριο γνώμονα το καλό του ασθενούς, είναι υψίστης σημασίας.