Στένωση Αορτικής Βαλβίδας

 

H φυσιολογική αορτική βαλβίδα είναι τρίπτυχη και έχει λειτουργική επιφάνεια 2-3cm2. Η στένωση χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής αίματος, διάμεσο της βαλβίδας, κατά την συστολή και κένωση της αριστερής κοιλίας προς την ανιούσα αορτή. Η εκφύλιση της βαλβίδας και η προοδευτική εναπόθεση ασβεστίου στις γλωχίνες αποτελούν τον συνηθέστερο μηχανισμό στένωσης. Η γήρανση του πληθυσμού συμβάλει στην αύξηση της επίπτωσης. Ο παθογενετικός μηχανισμός δεν είναι πλήρως γνωστός. Φαίνεται όμως ότι συσχετίζεται με τους ίδιους παράγοντες κινδύνου με την αθηρωμάτωση και στεφανιαία νόσο, (δηλαδή, την υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιμία και κάπνισμα). Κατά την ποσοτικοποίηση της βαρύτητας της υποκείμενης νόσου, υπολογίζεται η επιφάνεια σώματος και γίνεται αναγωγή ως προς αυτήν.

Η στένωση κατατάσσεται σε : 

  • ήπια, αν το αορτικό στόμιο είναι >1,5cm2, (>0.9cm/m2)
  • μέτρια, αν το στόμιο είναι μεταξύ 1-1.5cm2,  (0,6-0,9cm/m2) και
  • σοβαρή, αν το στόμιο είναι <1cm2, (<0,6cm/m2). 

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι μια προοδευτική νόσος, στην οποία η αριστερή κοιλία προσαρμόζεται, με σταδιακή υπερτροφία τοιχωμάτων, διατηρώντας σταθερή την τελοδιαστολική και τελοσυστολική διάμετρο της, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. Με την συνεχή υπερφόρτιση πίεσης, εκτός από την διαστολική δυσλειτουργία, εγκαθίσταται και συστολική δυσπραγία., με επακόλουθη αύξηση των ενδοκοιλοτικών πιέσεων. Συμπτώματα στηθάγχης, δύσπνοιας προσπαθείας και βαθμιαία ηρεμίας, συγκοπή και αίσθημα παλμών, είναι κλασικά στην πορεία της νόσου. Η πρόγνωση των ασθενών αλλάζει σημαντικά όταν εμφανιστούν συμπτώματα, γεγονός που επιταχύνει την απόφαση της χειρουργικής αντικατάστασης της. Ασθενείς με στηθαγχικά ενοχλήματα, καταλήγουν εντός 5ετών αν δεν χειρουργηθούν.  Ασθενείς με ιστορικό συγκοπής καταλήγουν εντός 3ετών και ασθενείς με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, καταλήγουν εντός 2ετών. 

Η διάγνωση τίθεται μέσω συνδυασμού συμπτωματολογίας, φυσικής εξέτασης, ηλεκτροκαρδιογραφήματος και υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης. Η χειρουργική αντικατάσταση της πάσχουσας βαλβίδας είναι θεραπεία εκλογής. Νεώτερες τεχνικές διαδερμικής αντικατάστασης εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών, με εξίσου καλά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.