Πρόπτωση Μιτροειδούς Βαλβίδας

 

Η μιτροειδής βαλβίδα φράσσει το αριστερό κολποκοιλιακό στόμιο. Η μιτροειδική συσκευή είναι μια πολύπλοκη δομή, αποτελούμενη από ινώδη δακτύλιο, δύο γλωχίνες, δύο θηλοειδείς μύες και τις τενόντιες χορδές. Το εμβαδόν του μιτροειδικού στομίου είναι 4-6cm2. Η πρόπτωση μιτροειδούς συναντάται στο 2-6% του πληθυσμού. Είναι η συχνότερη βαλβιδοπάθεια. Εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες. Η πλειονότητα των περιπτώσεων είναι πρωτοπαθής και σπανιότερα δευτεροπαθής, στα πλαίσια συνδρόμων όπως Marfan, Ehlers Danlos. Η πλειοψηφία των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί και η διάγνωση είναι τυχαίο εύρημα. Σε άλλες περιπτώσεις άτυπα ενοχλήματα όπως θωρακικό άλγος, αίσθημα προκάρδιων παλμών, μικρή αντοχή στην κόπωση και δύσπνοια, είναι μερικά από τα συμπτώματα των ασθενών. 

Η διάγνωση είναι υπερηχοκαρδιογραφική, λόγω των αμβλυχρών κλινικών ευρημάτων. Τα κυριότερα ευρήματα είναι η πάχυνση των γλωχίνων, η επιμήκυνση των τενόντιων χορδών,η προβολή της μιας ή και των δύο γλωχίνων προς τον αριστερό κόλπο, τουλάχιστον 2mm από το νοητό επίπεδο του μιτροειδικού δακτυλίου και μέσο/τέλοσυστολική ανεπάρκεια της βαλβίδας. Το σύνδρομο είναι καλοήθες και οι επιπλοκές σπάνιες. Ο καθησυχασμός και η ενημέρωση του ασθενούς για την καλοήθη πορεία είναι μεγάλης σημασίας, όπως και η τακτική παρακολούθηση για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων ή επιδείνωση της υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης. Η καλή υγιεινή σώματος και η αποφυγή ισομετρικής άσκησης είναι απαραίτητη.