Καρδιακή Ανεπάρκεια

Κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας, με διαρκώς αυξανόμενη επίπτωση κυρίως στις Δυτικές κοινωνίες

ΟΡΙΣΜΟΣ: κλινικό σύνδρομο με συμπτώματα δύσπνοιας, ορθόπνοιας, παροξυσμικής νυκτερινής δύσπνοιας, εύκολης κόπωσης, σημεία συμφόρησης όπως περιφερικά οίδημα/διόγκωση σφαγιτίδων, σε συνδυασμό με υπερηχοκαρδιογραφικά ευρήματα συστολικής ή/και διαστολικής δυσλειτουργίας. Αποτελεί νόσο με δυσμενή πρόγνωση, σοβαρή νοσηρότητα και σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: λήψη πλήρους ατομικού /οικογενειακού ιστορικού, εκτίμηση συμπτωματολογίας, κλινική εξέταση, διαγνωστικές εξετάσεις, (ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχος καρδίας, ακτινογραφία θώρακος, αιματολογικές εξετάσεις και βιοδείκτες, μαγνητική τομογραφία καρδίας, δυναμικές δοκιμασίες ισχαιμίας και βιωσιμότητας, αριστερός/δεξιός καθετηριασμός, βιοψία μυοκαρδίου).

 • Αντιρροπούμενη, όπου η επαπειλούμενη μείωση του κατά λεπτόν όγκου αίματος εξουδετερώνεται από τις καρδιακές εφεδρείες, χωρίς υποκειμενικά συμπτώματα
 • Μη αντιρροπούμενη, όπου υπάρχουν υποκειμενικές και αντικειμενικές εκδηλώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.

ΑΙΤΙΑ: στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια πνευμονοπάθεια, κολπική μαρμαρυγή, χρόνια θρομβοεμβολική νόσος, μυοκαρδίτις, τοξικότητα ουσιών/φαρμάκων/ακτινοβολίας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ: 

 • Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
 • Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
 • Συστολική καρδιακή ανεπάρκεια
 •  Διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια
 •  Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
 •  Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

 1. Υγιεινοδιαιτητική αγωγή, (περιορισμός άλατος, μείωση σωματικού βάρους, αποφυγή σωματικής καταπόνησης, διακοπή αλκοόλ και καπνίσματος)
 2. Φαρμακευτική αγωγή, (β-αναστολείς, αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης, ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ, διουρητικά, ανταγωνιστής υποδοχέα αλδοστερόνης, ινότροπα)
 3. Επεμβατική αντιμετώπιση, (επαναιμάτωση στεφανιαίων αγγείων, εμφύτευση απινιδωτών/βηματοδοτών, συστήματα μηχανικής υποβοήθησης, μεταμόσχευση καρδίας)