Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια


Πρόκειται για νόσο του καρδιακού μυός που χαρακτηρίζεται από την παρουσία διατεταμένης και επηρεασμένης λειτουργικά της αριστερής κοιλίας, που δεν οφείλεται σε υπέρταση, βαλβιδοπάθειες ή στεφανιαία νόσο. Σε ένα ποσοστό 30% είναι οικογενής. Άλλα αίτια μπορεί να είναι μια προϋπάρχουσα προσβολή του μυοκαρδίου ή η μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας. Η διάγνωση και η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών.