Ηλεκτροκαρδιογράφημα


Ο Willem Einthoven, τo 1901 πρώτος κατέγραψε αξιόπιστα και άμεσα την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί το πρώτο εργαλείο του κλινικού καρδιολόγου στην αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων προβλημάτων. Αποτελεί ανεκτίμητο μέσο στη διερεύνηση και θεραπεία καρδιακών νοσημάτων, αλλά δεν δίνει πάντα λύσεις στα ιατρικά προβλήματα. Αποτελεί μια χρήσιμη, ανώδυνη και φθηνή εξέταση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Είναι αναντικατάστατο στη διάγνωση αρρυθμιών, οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου και δίνει πολύτιμες πληροφορίες για ανατομικές, μεταβολικές και αιμοδυναμικές μεταβολές της καρδιάς. Η καρδιά με απλά λόγια, κατά την λειτουργία της παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο προέρχεται από την διέγερση/εκπόλωση της μυοκαρδιακής ίνας.  Το ηλεκτρικό ρεύμα μέσω των αγώγιμων ιστών, φτάνει στην επιφάνεια του δέρματος και μπορεί να ανιχνευθεί. Η καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών από διάφορα σημεία του θώρακος μας δίνει το ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών, τίποτε άλλο από μια καμπύλη διαφοράς δυναμικού σε συνάρτηση με το χρόνο.