Προαθλητικός έλεγχος

O προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος, διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην αποφυγή περιστατικών αιφνίδιου θανάτου στην άθληση. Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, είναι αν και σπάνιο γεγονός, εξαιρετικά τραγικό, αφορά νέους αθλητές με αδιάγνωστο καρδιαγγειακό νόσημα, ηλικίας μικρότερης των 35 ετών. Συχνότερα αίτια είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας. Σπανιότερα, το σύνδρομο προδιέγερσης, το σύνδρομο μακρού QT, και το σύνδρομο Brugada, μπορεί να ευθύνονται για την κατάληξη του νέου. Η άθληση, ιδιαίτερα η έντονη σωματική καταπόνηση και τα ανταγωνιστικά αθλήματα υψηλών απαιτήσεων προκαλούν ποικίλες μεταβολές στο καρδιαγγειακό σύστημα, πχ αύξηση της καρδιακής μάζας, διάταση της αριστερής κοιλίας, αύξηση του όγκου παλμού και της καρδιακής συχνότητας, με σκοπό την αύξηση της καρδιακής παροχής προς τους σκελετικούς μυς. Ο στόχος του προαθλητικού ελέγχου είναι να διακρίνει τις καλοήθεις προσαρμοστικές επιπτώσεις της άσκησης στο υγιές μυοκάρδιο από μια συγγενή καρδιοπάθεια σε λανθάνουσα κατάσταση, όπως η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια ή η δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας. 

Το ποσοστό εμφάνισης αιφνίδιου θανάτου είναι ανάλογο της ηλικίας του αθλητή και του είδους της άθλησης. Τα πιο επικίνδυνα αθλήματα, λόγω της έντονης καταπόνησης είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και ακολουθεί ο στίβος. Ο έλεγχος ξεκινά με την λήψη πλήρους ιστορικού, ατομικού και οικογενειακού αναμνηστικού, φυσική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχοκαρδιογράφημα καρδίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν και συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως δοκιμασία κόπωσης και holter ρυθμού 24ωρου. Η τακτική εκτίμηση του αθλητή είναι ετήσια.