Προεγχειρητικός έλεγχος

 

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, με ή χωρίς γενική αναισθησία, υπόκεινται δυνητικά σε σημαντική επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος, λόγω μεταβολών της αρτηριακής πίεσης, της θερμοκρασίας, των πιέσεων πλήρωσης καρδιακών κοιλοτήτων και του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ο κίνδυνος λοιμώξεων/αιμορραγιών/πνευμονικής εμβολής και οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, μπορεί να περιπλέξει την μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς και να επιβαρύνει την πρόγνωσή του. Συνεπώς, έχει καθιερωθεί η προεγχειρητική εκτίμηση όλων των ασθενών, με στόχο την εκμηδένιση των περιεγχειρητικών κινδύνων. Σκοπός της καρδιολογικής εκτίμησης του ασθενούς είναι η αξιολόγηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς, η λήψη ατομικού αναμνηστικού και οικογενειακού ιστορικού  και ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να δοθεί η κατάλληλη συμβουλή και να προετοιμαστεί ενδελεχώς ο ασθενής πριν την επέμβαση.


Κλινικοί μείζονες προγνωστικοί δείκτες, αυξημένου περιεγχειρητικού κινδύνου είναι: 

 • Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
 • Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια
 • Σοβαρές/κακοήθεις αρρυθμίες
 • Σοβαρές βαλβιδοπάθειες

Κλινικοί ενδιάμεσοι προγνωστικοί δείκτες:

 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Χρόνια στεφανιαία νόσος/σταθερή στηθάγχη/ιστορικό ΟΕΜ

Ελάσσονες προγνωστικοί δείκτες:

 • Ηλικία
 • Παθολογικό ΗΚΓ
 • Λειτουργική ικανότητα ασθενούς
 • Αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση

Το είδος της επέμβασης και το αιμοδυναμικό stress στο οποίο θα υποβληθεί ο ασθενής, επηρεάζει την καρδιολογική εκτίμηση και την διαστρωμάτωση του κινδύνου. Οι επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, (πχ ρήξη σπλάχνου, ρήξη αορτικού ανευρύσματος), καθιστούν την προεγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση ήσσονος σημασίας, εν συγκρίσει με την περιεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς. Αντίθετα, στις προγραμματισμένες επεμβάσεις, η καρδιολογική εκτίμηση του ασθενούς είναι υψίστης σημασίας.
Χαμηλού κινδύνου επεμβάσεις θεωρούνται οι ενδοσκοπήσεις, οι επεμβάσεις μαστού και τα οφθαλμολογικά χειρουργεία, (αντικατάσταση φακού). Υψηλού κινδύνου επεμβάσεις θεωρούνται τα χειρουργεία περιφερικών αγγείων και αορτής, οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ή χειρουργεία μεγάλης διάρκειας που αναμένεται μεγάλη απώλεια αίματος και παρατεταμένη αναισθησία. Συνεπώς, ο θεράπων ιατρός θα συνεκτιμήσει:  

 1. είδος χειρουργικής επέμβασης
 2. επείγουσα ή μη,
 3. παρουσία μείζονων παραγόντων κινδύνου για οξύ σύμβαμμα
 4. παρουσία ενδιάμεσων παραγόντων κινδύνου για οξύ σύμβαμμα

και θα κρίνει αν μπορεί με ασφάλεια να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση, τι είδους εξετάσεις θα  κάνει προεγχειρητικά και τέλος μπορεί να συστήσει φαρμακευτική αγωγή, ώστε να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα του χειρουργείου.