Φυσική εξέταση


Κοινό λάθος των κλινικών ιατρών είναι η επικέντρωση στο σύστημα της εξειδίκευσής τους, παραλείποντας την πλήρη φυσική εξέταση όλων των συστημάτων. Στην περίπτωση της καρδιολογίας, πρέπει να καταστεί σαφές, ότι τα καρδιακά νοσήματα μπορεί να αποτελούν την επιμέρους εκδήλωση συστηματικών παθήσεων. Η αντιμετώπιση του ασθενούς, είτε ο έλεγχος είναι προληπτικός, είτε υπάρχει σύμπτωμα, πρέπει να είναι καθολική. 

  • Επισκόπηση
  • Ψηλάφηση
  • Ακρόαση
  • Επίκρουση

αποτελούν τις βασικές αρχές της πλήρους και εμπεριστατωμένης κλινικής εξέτασης ασθενούς. Η εκτίμηση του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, η λήψη φαρμάκων, ο αιματολογικός/εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος, ώστε να οδηγηθεί ο θεράπων ιατρός σε ασφαλή συμπεράσματα για τον ασθενή.