Δοκιμασία κόπωσης, σε κυλιόμενο τάπητα

Σημαντική αναίμακτη εξέταση, με σκοπό την διερεύνηση πιθανής μυοκαρδιακής ισχαιμίας αλλά και διαγνωστική ως προς την πρόγνωση ασθενών με γνωστή ισχαιμική καρδιοπάθεια.

Διαδικασία:
Ο ασθενής, παρουσία καρδιολόγου, υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση και συνεχή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, (ανάλογα με το εφαρμοζόμενο πρωτόκολλο κόπωσης) περπατά επί κυλιόμενου τάπητος, με σταδιακά αυξανόμενη κλίση και ταχύτητα, ώστε προοδευτικά να αυξάνεται η βαρύτητα της άσκησης. Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας κόπωσης, αυξάνονται σημαντικά οι μεταβολικές ανάγκες των ασκούμενων μυών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η καρδιακή συχνότητα και η αρτηριακή πίεση, επακολούθως οι μυοκαρδιακές απαιτήσεις σε οξυγόνο. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών επιτυγχάνεται με αύξηση της στεφανιαίας ροής αίματος, γεγονός που δεν είναι εφικτό επί παρουσίας ανατομικών στενώσεων στις στεφανιαίες αρτηρίες. Επακόλουθα, η ισχαιμία του υποενδοκάρδιου στρώματος αποκαλύπτεται με τις παρατηρούμενες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις κατά την διάρκεια της κόπωσης, σε συνδυασμό με την καταγραφόμενη απάντηση της αρτηριακής πίεσης στο stress της άσκησης. Εναλλακτικά, ο ασθενής μπορεί να ασκηθεί με εργομετρικό ποδήλατο, ή μέσω εργομετρίας άνω άκρων , (σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών, με ορθοπεδικά προβλήματα κάτω άκρων).