Υπερηχοκαρδιογράφημα

Η ιατρός παρέχει την δυνατότητα εξέτασης υπερήχου στον χώρο σας.

Οι υπέρηχοι είναι ηχητικά κύματα, μεγάλης συχνότητας, μη αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί. Οι άνθρωποι ακούμε συχνότητες μεταξύ 20Hz-20kHz. Οι συχνότητες πάνω από αυτό το όριο λέγονται υπέρηχοι και εφαρμόζονται στην υπερηχοκαρδιογραφία, με σκοπό την απεικόνιση της καρδιάς. Η μέθοδος βασίζεται στην εκπομπή υπερήχων, υπό μορφή δέσμης από τον μορφομετατροπέα. Ο μορφομετατροπέας αποτελείται από πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους, οι οποίοι με την επίδραση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε ηχητική. Ο μορφομετατροπέας λειτουργεί ταυτόχρονα ως πομπός και δέκτης υπερήχων. Τα δεδομένα των μεταβολών μεταξύ εκπεμπόμενων και ανακλώμενων σημάτων, επεξεργάζονται αυτόματα στον υπολογιστή του μηχανήματος , με τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή. Η καρδιά είναι ένα τρισδιάστατο όργανο και μέσω της υπερηχοκαρδιογραφίας λαμβάνουμε εικόνες και χρήσιμες πληροφορίες για την ανατομία, (μέγεθος κοιλοτήτων, πάχος και κινητικότητα τοιχωμάτων, δομή και λειτουργικότητα βαλβίδων, παρουσία περικαρδιακού υγρού). Παράλληλα, η εφαρμογή του Doppler δίνει πληροφορίες και ποσοτικοποιεί τυχόν παθήσεις βαλβίδων, (στένωση ή ανεπάρκεια). Εκτός από το διαθωρακικό υπερηχογράφημα, χρησιμοποιούμε και το διοισοφάγειο, όπου ο μορφομετατροπέας προσαρμόζεται στην άκρη ενός εύκαμπτου ενδοσκοπίου, το οποίο μετά από τοπική αναισθησία και ήπια μέθη του ασθενούς προωθείται στον οισοφάγο, με σκοπό την καλύτερη απεικόνιση των καρδιακών δομών. Τέλος, μια άλλη τεχνική, η υπερηχοκαρδιογραφία φόρτισης, (stress echo), συνδυάζει την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας σε ηρεμία και κόπωση, ώστε να αναδειχθεί μυοκαρδιακή ισχαιμία, είτε σε ασθενείς με υποψία στεφανιαίας νόσου.