24ωρη Καταγραφή Καρδιακού Ρυθμού

Ηλεκτρονική συσκευή, μικρών διαστάσεων, φέρουσα δεσμίδα καλωδίων τα οποία προσαρμόζονται σε ειδικές θέσεις στον θώρακα του ασθενούς και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος καθ’όλη τη διάρκεια ενός ή περισσοτέρων 24ωρων, ενώ ο ασθενής πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Διαθέτει επίσης ειδικό κουμπί, ώστε αν κάποια στιγμή της ημέρας αισθανθεί αρρυθμία ή άλλο σύμπτωμα, μπορεί να ανατρέξει ο θεράπων ιατρός και να καταγράψει/διαγνώσει το ΗΚΓ του ασθενούς τη δεδομένη στιγμή.
Η συσκευή έχει τεράστια χρησιμότητα, ως όπλο πρωτογενώς στη διερεύνηση αρρυθμιών, ζάλης ή συγκοπτικών επεισοδίων, στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενών με γνωστή στεφανιαία νόσο και διαστρωμάτωση του κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και τέλος στη διερεύνηση κρυπτογενών προηγηθέντων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. 
H καταγραφή ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Το διάστημα αυτό είναι ανεπαρκές για να καταγράψει περιοδικά φαινόμενα, που εμφανίζονται περιστασιακά κατά την διάρκεια ενός 24ωρου ή 48ώρου. Το πρόβλημα λύνεται με την χρήση της συσκευής παρακολούθησης έως και τριών συνεχόμενων ημερών του ΗΚΓ ασθενών.