Ανατομία Καρδιάς

 

Η πρωταρχική ευθύνη της καρδιάς είναι να προωθεί το αίμα στη συστηματική κυκλοφορία. Είναι καθοριστικό, πολύπλοκο όργανο καθώς επηρεάζει άμεσα και έμμεσα όλα τα υπόλοιπα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Προωθεί το αίμα στο σώμα, (συστηματική κυκλοφορία) και στους πνεύμονες (πνευμονική κυκλοφορία). Η καρδιά είναι ένας μυς που λειτουργεί σαν αντλία, προωθώντας το αίμα. Η καρδιά είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο, σε σχήμα ανεστραμμένης τρίγωνης πυραμίδας. Μέσω δύο κάθετων μεταξύ τους διαφραγμάτων υποδιαιρείται σε τέσσερις κοιλότητες, δύο κόλπους και δύο κοιλίες. Τα τοιχώματα της αποτελούνται από μια παχιά στοιβάδα καρδιακού μυός, (μυοκάρδιο) , εξωτερικά από ορογόνο περικάρδιο, (επικάρδιο) και εσωτερικά από το ενδοκάρδιο. Διαθέτει σύστημα παραγωγής και αγωγής ηλεκτρικών διεγέρσεων, από εξειδικευμένο μυοκαρδιακό ιστό. Οι δύο στεφανιαίες αρτηρίες, μέσω των κλάδων τους χορηγούν αίμα στην καρδιά. Η νεύρωση της γίνεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, μέσω συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών νευρικών ινών. Από λειτουργικής άποψης, η καρδιά αποτελείται από δύο μυικές αντλίες, αριστερή και δεξιά. Η δεξιά αντλία, μέσω της δεξιάς κοιλίας προωθεί μη οξυγονωμένο αίμα στο χαμηλής αντίστασης αγγειακό δίκτυο της πνευμονικής κυκλοφορίας. Ενώ, η αριστερή κοιλία, εξωθεί οξυγονωμένο αίμα στο υψηλής αντίστασης αγγειακό δίκτυο της συστηματικής κυκλοφορίας.