Καρδιολογία

Καρδιολογία, όρος που προέρχεται από από την ελληνική λέξη καρδία και την κατάληξη -λογία. Είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τις παθήσεις της καρδιάς, το ζωτικότερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών στην καρδιολογία αφορά τις διαταραχές της καρδιάς και την αποκατάσταση, όπου είναι δυνατόν, της λειτουργίας της. Ο τομέας περιλαμβάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία των συγγενών ανωμαλιών της καρδιάς, της στεφανιαίας νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας, των βαλβιδοπαθειών, της αθηρωμάτωσης και των παραγόντων που την εγκαθιστούν, (όπως αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης και κάπνισμα), με στόχο την εξασφάλιση της ποιοτικής μακροβίωσης των ασθενών.